>>> News | Termine | Jungschargruppen | Gruppenleiter | Jungscharlager | Aktivitšten | Fotos | Links
 

Katholische Jungschar | Pfarre St. Bonifaz | Bonifaziusgasse 2 | 2384 Breitenfurt

e-mail: jungschar@st-bonifaz.org    |   Internet: www.st-bonifaz.org/jungschar